شهرام جزایری از جزئیات ساخت فیلم زندگی اش می گوید

شهرام جزایری می گوید قرار بود مسعود جعفری جوزانی فیلمی با محوریت زندگی او بسازد، اما به دلیل مشغله های جزایری این تصمیم فعلا به تعویق افتاده است. .