با بهترین مکان های دنیا برای تماشای «شفق قطبی» آشنا شوید

با اینکه همیشه توصیه های پزشکان و متخصصان بر این است که شب زود بخوابید تا صبح، انرژی کافی برای انجام کارهای روزمره تان داشته باشید، توصیه ما در این مقاله برعکس است! البته دلیل ارزشمندی هم برای آن داریم. شفق قطبی یکی از زیباترین پدیده های طبیعی است که بدون شک تماشای آن از نزدیک می تواند یکی از ... .