استقبال آشنا از اقامه نماز جمعه توسط ابوترابی فرد: اگر تهران باشم این هفته به نماز جمعه می روم

رییس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری از دستور رهبری مبنی بر انتخاب ابوترابی فرد به عنوان خطیب نماز جمعه این هفته تهران استقبال کرد. .