قیمت دلار با محاسبات دولت زیر 4 هزار تومان است!

سخنگوی دولت با بیان اینکه "با محاسبات ما قیمت دلار زیر 4 هزار تومان است و در حال حاضر قیمت دلار حباب است و باید بترکد"، گفت: باید مدیریت قوی تری از بانک مرکزی داشته باشیم. .