مالک خونه به خونه دو سال دنبال من بود؛/ اسکوچیچ: مودب بودم و می خواستم به فکری چای بدهم

دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم خونه به خونه می گوید در مقابل نفت مسجد سلیمان بازیکنانش به خوبی توانسته اند تفکرات او را پیاده کنند. .