امیدی تازه برای قربانیان باج افزارها

پلیس کشور بلژیک به تازگی اعلام کرده است که پس از انجام تحقیقات و پژوهش های فراوان، به ابزاری دست یافته که قادر است تمامی فایل های کدگذاری و رمزنگاری شده توسط باج افزار خطرناک به نام Cryakl را رمزگشایی کرده و فایل های شخصی و مورد نظر ذخیره شده در رایانه ها را در دسترس کاربرانشان قرار دهد. .