با هشت فردی که ضریب هوشی بالاتر از انیشتین دارند آشنا شوید

متوسط ضریب هوشی 100 است و ضریب هوشی 140 نابغه محسوب می شود. از آلبرت انیشتین هرگز تست آی کیو گرفته نشده بود اما ضریب هوشی او را 160 تخمین می زنند. با این حال کسانی وجود دارند بهره هوشی شان از انیشتین بیشتر است. 1- یاکوب بارنت: ضریب هوشی 170   یاکوب دو ساله .