مرگ 260 نفر براثر غرق شدگی در 9 ماه گذشته

ایران آنلاین /حال که عمده موارد غرق شدگی در آب های شیرین (مانند رودخانه ها و استخرها) اتفاق می افتد، فکر می کنید غرق شدن در کدام یک خطرناک تر باشد،غرق شدن در آب شور یا آب شیرین؟ شاید بسیاری بر این باور باشند که غرق شدن در آب دریا خطرناک تر باشد این .