مامور اداره برق، قربانی برق گرفتگی

ایران آنلاین /قدرت اله کرد (رییس مرکز فوریت های پزشکی شهرستان بندرماهشهر) در ارتباط با این حادثه بیان داشت: یکی از کارکنان اداره برق بندرامام خمینی (ره) روز دوشنبه حین کار روی شبکه برق، بر اثر برق گرفتگی جان باخت. کرد با بیان اینکه این مامور برق هنگام انجام کار روی ترانس برق اصلی دچار .