حدود 50 درصد نمایندگان متقاضی سوال از رییس جمهور امضایشان را پس گرفتند / احتمال عدم طرح سوال در کمیسیون اقتصادی مجلس

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پرداخت بدهی عمده سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری، تاکید کرد که عملاً جای سوال از رییس جمهور باقی نمی ماند و با بیان این که حدود 50 درصد نمایندگان متقاضی سوال از رییس جمهور امضایشان را پس گرفته اند، گفت: سوال از رییس جمهور در شرایط حساس داخلی و خارجی پنجه ... .